Přihlásit se k odběru (max. 2x měsíčně)

Hlavní nabídka
Novinky a aktuality

01.07.2015 Změna adresy, jednatele, prokury

24.10.2012 Ochrana osobních údajů

více novinek

Příprava semináře Komunikace s podporou e-learningu

24.10.2018, 09:00 - 15:00, Ostrava-Mariánské Hory, Daliborova 15, Lektor: Dušan Jelínek

Obsah

Analýza prostředí pro kurz

Otevřený kurz

Firemní kurz

Čeho má kurz dosáhnout?

Změna postojů

Osvojení nových znalostí

Zvládnutí nových dovedností

Styl kurzu

Workshop

Trénink

Seminář

Přednáška

Aktivity

výklad, diskuse, případové studie, testy, hry …

Jak plánovat čas?

Co když nestíháme?

Co když jsme hotovy brzo?

Některé dovednosti lektora

Silný úvod

Včas skončit

Na co být připravený 

Témata

Základy efektivní komunikace

Jednání a vyjednávání

Principy úspěšného přesvědčování

Specifika telefonického jednání

Komunikace v obtížných situacích

Cena kurzu

Cena  1.800 Kč bez DPH za osobu je splatná na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.