Přihlásit se k odběru (max. 2x měsíčně)

Hlavní nabídka
Novinky a aktuality

01.07.2015 Změna adresy, jednatele, prokury

24.10.2012 Ochrana osobních údajů

více novinek

Změna adresy, jednatele, prokury

01.07.2015 12:00

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální adresa, jednatel a prokurista jsou uvedeni v sekci Kontakty

Ochrana osobních údajů

24.10.2012 12:00

Přehledová sestava - Registrace

Správce
Reg. číslo subjektu: 00025860
Datum registrace: 15.2.2006
Identifikace subjektu: AG SYNERKO S.R.O.
IČO subjektu: 26825716
Druh subjektu: Právnická nebo fyzická osoba podnikající
Adresa
Ulice + ČP DALIBOROVA 862/26
Město/Obec OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY
PSČ 70900
Číslo evidence: 001
Datum přijetí podání: 14.2.2006
Datum změny registrace: 25.9.2012

VZDĚLÁVÁNÍ: Osobní údaje budou zpracovávány se souhlasem subjektu údajů.

Kategorie subjektů údajů: Zákazníci (klienti) oznamovatele

Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje. Jiné.

Zdroje osobních údajů: Přímo od subjektu údajů. Jiné zdroje: OD ZAMĚSTNAVATELE SUBJEKTU.

Místa zpracování osobních údajů, jsou-li odlišná od adresy sídla (bydliště) oznamovatele:

Ulice + ČP

Město/Obec

PSČ

JAVOROVÁ 2197/29

ZÁBŘEH

78901

DALIBOROVA 862/26

OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY

70900

Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány: Nebudou jiní příjemci

Předání: Nebude docházet k předání údajů do jiných států