Přihlásit se k odběru (max. 2x měsíčně)

Hlavní nabídka
Novinky a aktuality

01.07.2015 Změna adresy, jednatele, prokury

24.10.2012 Ochrana osobních údajů

více novinek

Nabízíme

  • desítky e-learningových kurzů
  • desítky hotových PowerPointových prezentací
  • stovky stran „PDF lekcí“ k rozesílání e-mailem
  • metodiky vedení interních kurzů
  • možnost doplnit tento soubor o vlastní kurzy, které vytvoříme na míru podle vašich potřeb
  • LMS Fórum pro administraci toho všeho

Interní lektor s podporou ICT

Cílem vzdělávacího programu je nabídnout interním lektorům podpůrné materiály, které jim umožní vést vzdělávací kurzy v oblasti měkkých a manažerských dovedností s využitím e-learningových kurzů souboru MOZAIKA®.

Mozaika obsahuje kurzy se základními znalostmi a dovednostmi z různých oblastí manažerských a týmových kompetencí, prodejních a komunikačních dovedností a dalších znalostí, které k efektivnímu výkonu své práce potřebují nejen manažeři různých úrovní řízení, ale v různém rozsahu v podstatě každý člověk.

Podpůrné materiály

e-LEARNING

V záložce Přehled kurzů jsou k dispozici e-learningové kurzy souboru MOZAIKA®. Interní lektor je může využít pro vlastní přípravu a účastníci jeho kurzu jako teoretický základ pro prezenční trénink.

METODIKA

V záložce Přílohy je k dispozici ke každému kurzu metodika vzdělávání s podporou ICT. Popisuje e-learningový kurz, správu LMS Fórum, seznamuje s obecnými didaktickými pokyny a obsahuje podněty pro praktický trénink s využitím hotové prezentace v MS PowerPoint.

ppt PREZENTACE

V záložce Přílohy je také k dispozici hotová prezentace v MS PowerPoint, která vychází z obsahu e-learnigového kurzu a slouží jako obsahová osnova pro vedení praktického tréninku v podnikovém prostředí.

pdf LEKCE

V záložce Přílohy jsou internímu lektorovi rovněž k dispozici studijní materiály v podobě dílčích lekcí. Tyto lekce shrnují látku kurzu a lze je účastníkům zasílat ve zvolených časových intervalech pro připomenutí nabytých znalostí.

Projekt byl dne 30.11.2013 úspěšně dokončený.

Odkaz na web projektu

http://www.i-lektor.cz/