Přihlásit se k odběru (max. 2x měsíčně)

Hlavní nabídka
Novinky a aktuality

01.07.2015 Změna adresy, jednatele, prokury

24.10.2012 Ochrana osobních údajů

více novinek

Výstupy projektu

V projektu jsme vytvořili a ověřili 8 odborných a 7 obecných témat, vycházejících z katalogu typových pozic projektanta, stavbyvedoucího a technika přípravy investic. Úplné materiály jsou přiloženy k e-learningovým kurzů v části Přílohy.

Odborné kompetence:

1. Dokumentace staveb

2. Kvalita, neshody a jejich odstraňování

3. Stavební zákon a související pojmy

4. Provozní podmínky staveb

5. Rozpočtování staveb

6. Ekonomika výstavby

7. Obchodní vztahy a výběrová řízení

8. Řízení projektového týmu

 Obecné kompetence:

9. Jednání s lidmi a písemný projev

10. Prezentace, vyjednávání a argumentace

11. Vedení lidí

12. Týmová práce

13. Řešení problémů a rozhodování

14. Organizace práce a informací

15. Analytické a tvořivé myšlení

Souhrnná učebnice obsahuje všech 15 témat, Jedná se o poublikaci o 440 stranách.

Projektant Pro studenty, rodiče a zájemce o lehčí formu seznámení se s problematikou projektanta a s možnostmi středoškoláka ve výstavbě byla v rámci projektu vydána novela Projektant o 118 stranách.

Metodiky, podle kterých byla řízena a prováděna odborná část projektu, jsou vydány v příručce pro lektory, personalisty a vzdělávací organizace. Zahrnuje metodiky: a) tvorby kompetenčního modelu pro techniky; b) tvorby modulů prezenčních vzdělávacích programů; c) organizace pilotních vzdělávacích akcí; d) zadávání a tvorby e-learningových programů. Příručka má 19 stran.

Účastníci pilotního ověření

Ampluservis, Arpik, Autel, p. Bartoš, ČEZ Distribuce, ČKAIT, Dalkia ČR, Dopravní a průmyslové stavby, Dopravoprojekt Ostrava, Hutní projekt Frýdek-Místek, p. Kořínek, Nová huť - Projekce, OHL ŽS, Ostravské vodárny a kanalizace, Pavel Kurečka Mosty, SHB, Skanska, p. Stacho, Stavby Štěpán, p. Stoklasa, Strabag, Technické služby Karviná, VHM. Pilotní ověření probíhalo od dubna 2012 do října 2012 v Ostravě. Přihlášených bylo 190 osob a úspěšně jej absolvovalo 157 osob.

Závěrečná konfrence

Dne 15.2.2013 v hotelu Imperial v Ostravě proběhla závěrečná konference projektu za účasti zástupců pilotního ověření, zástupců vedení firem působících ve výstavbě, zástupců stavebních úřadů a Moravskoslezského kraje. Bohužel se nepodařilo, přes velké úsilí, zajistit zástupce středních průmyslových škol. Diskuse byla velmi rušná. Diskutovalo se, proč má profese projektant i další profesí ve výstavbě tak nízký image u veřejnosti a co je potřeba udělat, aby se prestiž zvýšila. Jednou z cest je další vzdělávání v odborných i měkkých dovednostech.

E-learningové kurzy

Pro každé z 15 témat je zpracovaný e-learningový kurz. Ty byly v průběhu realizace projektu bezúplatně k dispozici. Od 1.3.2013 jsou e-learningové kurzy stále k dispozici, ale po dohodě a zaplacení poplatku 100,- Kč na osobu a měsíc. Účastníci prezenčních kurzů tento poplatek neplatí.

Školení pořádaná po skončení projektu

Všechna realizovaná témata budou minimáilně jednou ročně nabízena odborné veřejnosti jako otevřené semináře. Termíny seminářů budou zveřejněny na těchto stánkách v sekci Aktuální termíny seminářů. Pro firemní školení si termín můžete dohodnout s panem Jelínkem.Telefon 603 203 795 nebo e-mail dusan.jelinek@agsynerko.cz.

E-learningové kurzy a úplné materiály k 15 vzdělávacím programům projektu jsou na stránkách projektu.