Přihlásit se k odběru (max. 2x měsíčně)

Hlavní nabídka
Novinky a aktuality

01.07.2015 Změna adresy, jednatele, prokury

24.10.2012 Ochrana osobních údajů

více novinek

Další vzdělávání montérů v oblasti bezpečnosti

Má člověk tendenci riskovat, i když tím moc nezíská? Rozptyluje ho okolí tak, že se to projeví na přesnosti a/nebo rychlosti rozhodování? Má dostatečné znalosti a zkušenosti na to, aby jeho intuitivní reakce v oboru byly správné? Je připravený na neobvyklá, ale v důsledku významná rizika?

Tým ve složení psycholog, lektor, obchodník a matematik se specializací na teorii her vyvíjejí vzdělávací hru, která se na předchozí otázky pokusí odpovědět. Kromě toho poskytne zaměstnavateli informaci, v kterých oblastech práce/procesu může očekávat snížení výkonu, přesnosti, časových ztrát, kde by měl zaměřit svoji pozornost.

BEHRA, to je první hra a je zaměřená na znalosti z norem, vyhlášek a zákonů. Hravou a soutěživou formou. Více na www.behra.cz.

Hra sestává z pěti samostatných her:

Práce pod napětím - Elektro legislativa;

Ochrana před úrazem elektrickým proudem;

Obsluha a práce na elektrických zařízeních;

Revize a kontroly elektrických zařízení.

Venkovní vedení a elektrické stanice;

Případ E je druhá část her zaměřená na konkrétní pracovní situace. Hráči vystupují v pozici inspektora bezpečniosti práce a snaží se určit okolnosti a příčiny pracovních nehod. Opět soutěživou a hravou formou.

O projektu:

Montéři vyhrazených (nebezpečných) zařízení, jsou pod velkým tlakem z hlediska bezpečnosti života, zdraví a elektrozařízení. Smyslem projektu je vytvořit užitečný a přitažlivý vzdělávací modul. Bude vytvořena vzdělávací hra, na které si prověří a zdokonalí svoje schopnosti komunikovat a rozhodovat se tak, aby při práci snížili riziko ohrožení života, zdraví a zařízení.

Specifické cíle projektu:

- rozvoj nabídky dalšího vzdělávání cílových skupin dospělých v MSK

- vytvoření podmínek pro rozvoj kompetencí, dovedností a schopností pracovníků v energetice

- motivace a aktivizace cílových skupin k dalšímu vzdělávání směřujícímu k růstu jejich konkurenceschopnosti

- pilotní ověření vyvinutého vzdělávacího programu.

Vývoj a ověřování proběhlo od 1.3.2013 do 31.7.2014. 

Hru budeme ověřovat v červnu letošního roku. Kdo má zájem, může se přihlásit na tomto webu na seminář BEHRA nebo napsdat na e-mail vzdelavani@agsynerko.cz nebo zavolat panu Jelínkovi na telefon 603 203 795 a domluvit termín.

Aktivita je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky