Přihlásit se k odběru (max. 2x měsíčně)

Hlavní nabídka
Novinky a aktuality

01.07.2015 Změna adresy, jednatele, prokury

24.10.2012 Ochrana osobních údajů

více novinek

 

 

Akademie pro mistry a předáky

Opce: Snímek pracovního dne na dílně, zaměřený na předávání informací, komunikaci a zdroje zkreslení.

 

 

Název semináře

Obsah

Styly vedení lidí

Dovednosti: lidské, technické.

4 nástroje: delegování, kontrola, motivace, hodnocení

Zvládání konfliktů a stresů

Konflikty a jejich příčiny

Jaké strategie řešení konfliktů používají lidé a jak na ně reagovat

Vznik stresu a prevence nepřiměřeného stresu

Motivační faktory a nástroje

Řízení podle priorit a Time management

Time management IV. generace

Matice plánování času

Mentální mapy, priority a časový plán

Prezentace, přesvědčování, argumentace

Komu prezentujeme, koho chceme přesvědčit?

Čeho chceme a můžeme dosáhnout?

Techniky prosazení svého názoru.

Psychologické bariéry komunikace nadřízený - podřízený a jejich překonávání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opce: Koučování mistrů na dílně po absolvování akademie. Jedna věc je připravit změnu v učebně, druhá realizovat ji na dílně.

 

O lektorech

Klíčovými lektory jsou Hana Fialová a Dušan Jelínek. Dalšími lektory jsou Vladimír Baslík, Jaroslav Frank. Všichni mají dostatečnou praxi a výborné reference.

 

Informace

V případě zájmu o informace kontaktujte, prosím, pana Jelínka, tel. 603 203 795 nebo e-mail: dusan.jelinek@agsynerko.cz.