Přihlásit se k odběru (max. 2x měsíčně)

Hlavní nabídka
Novinky a aktuality

01.07.2015 Změna adresy, jednatele, prokury

24.10.2012 Ochrana osobních údajů

více novinek

Příprava semináře Osobní kompetence s podporou e-learningu

07.03.2017, 09:00 - 15:00, Ostrava-Mariánské Hory, Daliborova 15, Lektor: Dušan Jelínek

Jak sestavit seminář nebo trénink na téma Osobní kompetence, aby byl standardní nebo naopak nestandardní, aby naplnil zadaný čas, ani méně ani více? Kde vzít podklady pro výklad a prezentaci a nemuset vše tvořit od základu? To a také zpětnou vazbu, budete-li ji chtít, získáte na workshopu.

Příprava semináře Manažerské kompetence s podporou e-learningu

14.03.2017, 09:00 - 15:00, Ostrava-Mariánské Hory, Daliborova 15, Lektor: Dušan Jelínek

Jak sestavit seminář nebo trénink na téma Manažerské kompetence, aby byl standardní nebo naopak nestandardní, aby naplnil zadaný čas, ani méně ani více? Kde vzít podklady pro výklad a prezentaci a nemuset vše tvořit od základu? To a také zpětnou vazbu, budete-li ji chtít, získáte na workshopu.

Příprava semináře Týmové dovednosti s podporou e-learningu

21.03.2017, 09:00 - 15:00, Ostrava-Mariánské Hory, Daliborova 15, Lektor: Dušan Jelínek

Jak sestavit seminář nebo trénink na téma Týmové dovednosti, aby byl standardní nebo naopak nestandardní, aby naplnil zadaný čas, ani méně ani více? Kde vzít podklady pro výklad a prezentaci a nemuset vše tvořit od základu? To a také zpětnou vazbu, budete-li ji chtít, získáte na workshopu.

Příprava semináře Prodejní dovednosti s podporou e-learningu

28.03.2017, 09:00 - 15:00, Ostrava-Mariánské Hory, Daliborova 15, Lektor: Dušan Jelínek

Jak sestavit seminář nebo trénink na téma Prodejní dovednosti, aby byl standardní nebo naopak nestandardní, aby naplnil zadaný čas, ani méně ani více? Kde vzít podklady pro výklad a prezentaci a nemuset vše tvořit od základu? To a také zpětnou vazbu, budete-li ji chtít, získáte na workshopu.

Pro stavaře: Kvalita, neshody a jejich odstraňování

29.03.2017, 09:00 - 15:00, Ostrava-Mariánské Hory, Daliborova 15, Lektor: Jindřich Pater a Karel Pastuszek

Kvatita je to, co požadují zákazníci a na co mají právo. Jak zajisti, aby byla kvalita staveb na požadované úrovni, tím se zabývá tento seminář.

Příprava semináře Komunikace s podporou e-learningu

04.04.2017, 09:00 - 15:00, Ostrava-Mariánské Hory, Daliborova 15, Lektor: Dušan Jelínek

Jak sestavit seminář nebo trénink na téma Komunikace, aby byl standardní nebo naopak nestandardní, aby naplnil zadaný čas, ani méně ani více? Kde vzít podklady pro výklad a prezentaci a nemuset vše tvořit od základu? To a také zpětnou vazbu, budete-li ji chtít, získáte na workshopu.

Pro stavaře: Stavební zákon

05.04.2017, 09:00 - 15:00, Ostravia, 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, Lektor: Ing. Jindřich Pater (ČKAIT)

Setkání odborníků ve stavebnictví s místopředsedou ČKAIT, zkušeným praktikem a výborným lektorem panem Jindřichem Paterem.

Příprava semináře Lektorské dovednosti s podporou e-learningu

11.04.2017, 09:00 - 15:00, Ostrava-Mariánské Hory, Daliborova 15, Lektor: Dušan Jelínek

Jak sestavit seminář nebo trénink na téma Lektorské dovednosti , aby byl standardní nebo naopak nestandardní, aby naplnil zadaný čas, ani méně ani více? Kde vzít podklady pro výklad a prezentaci a nemuset vše tvořit od základu? To a také zpětnou vazbu, budete-li ji chtít, získáte na workshopu.

 

Pro stavaře: Jednání s lidmi a písemný projev

12.04.2017, 09:00 - 15:00, Daliborova 15, Ostrava-Mariánské Hory, Lektor: Dušan Jelínek

Seminář je připravený pro všechny, kteří občas jednají v takzvaném slabším postavení, například na úřadech, s výše postavenými zaměstnanci, púřed rúznými komisemi, výbory

Příprava semináře Digitální vzdělávací techologie s podporou e-learningu

18.04.2017, 09:00 - 15:00, Ostrava-Mariánské Hory, Daliborova 15, Lektor: Bc. Lukáš Paleček

Jak sestavit seminář nebo trénink na téma Digitální vzdělávací technologie, aby byl standardní nebo naopak nestandardní, aby naplnil zadaný čas, ani méně ani více? Kde vzít podklady pro výklad a prezentaci a nemuset vše tvořit od základu? To a také zpětnou vazbu, budete-li ji chtít, získáte na workshopu.

Pro stavaře: Prezentace, vyjednávání a argumentace

19.04.2017, 09:00 - 15:00, Daliborova 15, Ostrava-Mariánské Hory, Lektor: Dušan Jelínek

Seminář je připravený pro účastníky výstavby. Stavební úřady, oddělení vyjadřování firem, projektanty, stavbyvedoucí, management.

Pro stavaře: Podmínky provozu staveb

26.04.2017, 09:00 - 15:00, Ostrava-Mariánské Hory, Daliborova 15, Lektor: Jindřich Pater

Stavba musí být provozována v souladu se zákony. A ty jsou stále náročnější hlavně v oblasti energetiky, ekologie a bezpečnosti. Co nového je v této oblasti, o to se s vámi podělí místopředseda ČKAITU pan Jindřich Pater.

Pro stavaře: Řešení problémů a rozhodování

03.05.2017, 09:00 - 15:00, Daliborova 15, Ostrava-Mariánské Hory, Lektor: Dušan Jelínek

Seminář je připravený pro účastníky výstavby. Stavební úřady, oddělení vyjadřování firem, projektanty, stavbyvedoucí, management.

Pro stavaře: Vedení lidí

10.05.2017, 09:00 - 15:00, Daliborova 15, Ostrava-Mariánské Hory, Lektor: Dušan Jelínek

Seminář o zásadách vedení lidí při výstavbě. Jak lidi motivovat, kontrolovat, jak dosáhnout, aby práce byla udělána a my nemuseli stát lidmi za z...

Pro stavaře: Týmová práce

17.05.2017, 09:00 - 15:00, Daliborova 15, Ostrava-Mariánské Hory, Lektor: Dušan Jelínek

Při výstavbě se týmová práce nejlépoe uplětňuje při řešení neočekávaných problémů nebo nalezení optimálního řešení.

Akademie mistrovských dovedností

18.05.2017, 08:00 - 15:00, Daliborova 15, Ostrava.Mariánské Hory (Atlas Trade), Lektor: D.Jelínek, V.Baslík
25.05.2017, 08:00 - 15:00, Daliborova 15, Ostrava.Mariánské Hory (Atlas Trade), Lektor: D.Jelínek, V.Baslík
01.06.2017, 08:00 - 15:00, Daliborova 15, Ostrava.Mariánské Hory (Atlas Trade), Lektor: D.Jelínek, V.Baslík
08.06.2017, 08:00 - 15:00, Daliborova 15, Ostrava.Mariánské Hory (Atlas Trade), Lektor: D.Jelínek, V.Baslík

Čtyřdenní seminář pro mistry, kteří mají zájem na svém růstu, kterým záleží na podřízených a chtějí s nimi stále lépe komunikovat.

Pro stavaře: Obchodní vztahy

24.05.2017, 09:00 - 15:00, Ostrava-Mariánské Hory, Daliborova 15, Lektor: Ing. Jindřich Pater

Mnoho zlé krve je způsobeno tím, že nemáme v pořádku smluvní vztahy při výstavbě. Na semináři budou probrány hlavní typy smluv ve výstavbě a rizika, která si můžeme přivodit, nebo která mohou přijít i bez znašeho zavinění.

Pro stavaře: Organizace práce a informací

31.05.2017, 09:00 - 15:00, Daliborova 15, Ostrava-Mariánské Hory, Lektor: Dušan Jelínek

Andrej Kopčaj měl termín "obluda naléhavosti", kterým trefně vyjadřoval, proč neděláme věci důležité, ale věci naléhavé. Na semináři se naučíte některé postupy, které vám usnandní nepodlehnout obludě naléhavosti, ale být dlouhodobě efektivní.

Pro stavaře: Analytické a tvořivé myšlení

07.06.2017, 09:00 - 15:00, Daliborova 15, Ostrava-Mariánské Hory, Lektor: Dušan Jelínek

Zdá se, že stále více lidí pracuje, ale moc při tom nepřemýšlí. Na druhé straně na trh přicházejí stále nové a nové výrobky a služby, které někdo musel vymyslet. Existují pěkné metody, které přemýšlení napomáhají, a s těmi se na semináři seznámíte.

Pro stavaře: Řízení projektů ve výstavbě

14.06.2017, 09:00 - 15:00, Daliborova 15, Ostrava-Mariánské Hory, Lektor: Dušan Jelínek

Seminář je připravený pro účastníky výstavby. Stavební úřady, oddělení vyjadřování firem, projektanty, stavbyvedoucí, management.

Pro stavaře: Dokumentace staveb v souvislostech

21.06.2017, 09:00 - 15:00, Daliborova 15, Ostrava - Mariánské Hory, Lektor: Ing. Jindřich Pater

Setkání projektantů s místopředsedou ČKAITu Jindřichem Paterem. Tradičně aktuální a s mnoha čerstvými příklady. 

Pro stavaře: Rozpočty staveb

28.06.2017, 09:00 - 15:00, Ostrava-Mariánské Hory, Daliborova 15, Lektor: Luboš Krejčí

Udělat rozpočet, za který lze stavbu zhotovit, který umožní dát cenu, kterou stavebník zaplatí a zhotovitel na stavbě bude mít zisk je umění. A za každým uměním stojí řemeslo, které se musí dobrý rozpočtář učit po celou kariéru. Tento seminář má vám, rozpočtářům, ve zvládnutí řemesla pomoci.

 

Řízení rizik

04.03.2018, 08:15 - 16:00, Masarykovo nám. 5, Ostrava, Lektor: Dušan Jelínek

Výstavba je díky své komplexnosti, velkému množství účastníků včetně veřejnosti, velké konkurenci a tlaku na ceny, zdrojem velmi rizikových situací. Jejich řízení probereme na semináři.